Minh Sư Ruma – Phóng Sự Hoằng Pháp Minh Sư Ruma Viêng Khăm & Don Cang Khong Quốc Gia Lào _ Smart TV

343
https://www.youtube.com/watch?v=4JdbRP8pyQk&t=3922s
Đăng ngày 26/10/2017 bởi nguyenvanluat

 

Đăng ký theo dõi : https://goo.gl/cWePMK
Link gooplus : https://goo.gl/gjbgpa
Link google site : https://goo.gl/jLvHsj
Link Twitter : https://goo.gl/R3rka6
Kenh Youtube: http://www.youtube.com/c/SMARTTIVI
Link fcaebook : https://goo.gl/QU3PTV
Link SMART TIVI FB :https://goo.gl/MoTvHa
Danh Sách Yêu Thương : https://goo.gl/Li51G7
Danh sách minh sư thuyết giảng : https://goo.gl/dEuELR

#########################################

Mọi Thắc Mắc Hoặc Câu Hỏi Tâm Linh Quý Vị Gửi Về

Email:
#: oceanovlove@yahoo.com
#: Facebook: http://facebook.com/masterruma

Bình luận

comments

Category Thẻ