Tiểu sử nhạc sĩ Ngân Giang

Nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vỹ sinh năm 1946 tại tỉnh Quảng Yên ( nay được sáp nhật với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh ngày nay). Ông còn có bút danh khác là Thượng Ngàn. Ông sinh ra trong gia đình trung lưu và nho giáo. Ông bộc lộ […]

Read More